globální epidemie

Globální epidemie
se šíří velkou rychlostí!

WHO se obává, že se miliardy lidí mohou během příštích 10 let infikovat zvláštní nemocí, a to zcela neuspořádaně a zmateně a s nepředvídatelnými důsledky pro naši tak drahocennou konzumní společnost!

Zde jsou hlavní příznaky této hrozné nemoci:

 1. Tendence řídit se svou vlastní intuicí, ne pod tlakem strachu, starými nápady a chováním, které je podmíněné minulostí.
 2. Totální nedostatek zájmu soudit sebe nebo ostatní či se zajímat o něco, co dokáže způsobit konflikty.
 3. Celková ztráta schopnosti se obávat – to je jeden z nejhorších symptomů.
 4. Konstantní pocit pohody při hodnocení lidí a věcí tak, jak jsou, což znamená, že už nechcete změnit ostatní.
 5. Snaha změnit sebe pro své vlastní myšlenky, pocity, emoce, tělo, materiální život a postarat se o pozitivní životní prostředí, aby se plně vyvinul náš potenciál pro zdraví, kreativitu a lásku.
 6. Opakované záchvaty smíchu: úsměv, který říká „děkuji“ a buduje pocit jednoty se vším, co žije.
 7. Stále rostoucí náchylnost k jednoduchosti, smíchu a radosti.
 8. Pořád častější okamžiky, kdy člověk komunikuje se svou duší v jednotě, což vytváří příjemný pocit spokojenosti a štěstí.
 9. Chovat se jako spokojený člověk, který přináší veselost a radost místo kritiky a lhostejnosti.
 10. Schopnost žít sám se sebou, v páru, rodině nebo komunitě spravedlivým a rovným způsobem, aniž byste chtěli hrát oběť, pachatele nebo zachránce.
 11. Pocit odpovědnosti a blaženosti, které chce člověk dát světu, své sny o harmonické budoucnosti a světě v míru a hojnosti.
 12. Úplné přijetí vlastní přítomnosti na zemi a vůle rozhodovat každou chvíli o tom, co je pro nás krásné, dobré, skutečné a živé.

Pokud budete nadále chtít žít ve strachu, závislosti, konfliktu, nemoci nebo přizpůsobení, pak se za každou cenu vyhýbejte kontaktu s lidmi, u kterých se vyskytují tyto příznaky. Protože tento stav je extrémně nakažlivý.

Jestliže se u vás vyskytly první příznaky, musíte vědět, že je váš stav pravděpodobně beznadějný. Lékařské ošetření nebo legální/ilegální látky dokážou na krátkou dobu jednotlivé příznaky potlačit, ale nevyhnutelný průběh onemocnění zastavit nelze.

Neexistuje žádné očkování proti štěstí!

Tato nemoc štěstí zahrnuje ztrátu strachu ze smrti, která je jedením z nejdůležitějších bodů, na kterém je založena víra moderní materialistické společnosti.

Může se jednat o velkou společenskou změnu, která se chce projevit ve ztrátě náklonnosti k válce, v tendenci chtít se objevit při formování shromáždění šťastných lidí, kteří zpívají, tančí a oslavují život; v přítomnosti skupin, které slaví své fyzické a duševní uzdravení, mají záchvaty smíchu a kolektivní výbuchy štěstí.

Ať všechna srdce najdou mír…

Od Bernda M. Schmida (Finanz Punk)

Přeložily Indirastasia Schmid a Vilemína Ondrušová